vatralogo
Home Përshtypje Indeksi Kontakto
English
Rreth nesh Struktura Projektet Botime Partnerët e Vatrës Të rejat Foto Galeri Strategji & Plane Veprimi
partner
 
 
contact
 Na Kontaktoni
ADRESA

Qendra Psiko - Sociale "Vatra"

Rruga Nermin Vlora Falaski,
Nd.1, H 11, Ap 8. 9402
Vlore Shqiperi

 

 
TEL / FAX
+355 33 22 40 78
+ 355 69 88 84 613 (24 orë)
 
E-MAIL

info@qendravatra.org.al

 
Get the Flash Player to see this rotator.
 
 
Në kuadër të misionit të saj " parandalimi i trafikimit të qenieve njerëzore dhe dhunës në shoqëri, mbrojtja dhe përfshirja sociale e viktimave të këtyre fenomeneve nëpërmjet programeve të informimit, edukimit, advokimit dhe shërbimeve sociale rezidenciale dhe komunitare", Vatra realizon një numër të konsiderueshëm aktivitetesh dhe shërbimesh të cilat kontribuojnë në:
 
  • Rritjen e informimit dhe ndërgjegjësimit të opinionit publik në lidhje me rrezikun që paraqesin fenomenet e trafikimit njerëzor, dhunës në familje dhe problemeve të tjera që ato gjenerojnë;
  • Përmirësimin e statusit social të një numri të konsiderueshëm viktimash të trafikimit dhe dhunës në familje;
  • Rritje të kapaciteteve të përfaqësuesve të institucioneve shtetërore dhe joshtetërore në lidhje me çështje të trafikimit njerëzor dhe dhunës në familje;
  • Zgjerimin e partneritetit me institucione shtetërore dhe jo shtetërore, kombëtare e ndërkombëtare.
 
Realizimin e aktiviteteve të saj Vatra e mbështet në Marrëveshje Bashkëpunimi të nëshkruara me institucione shtetërore si: Ministria e Rendit Publik, Ministria e Arsimit, Ministria e Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Ministrinë e Drejtësisë, Prokurorinë e Përgjithshme, Bashki, Komuna dhe Organizata të ndryshme Kombëtare dhe Ndërkombëtare. Marrëveshjet e ndryshme në nivel qëndror janë legjitimuar edhe në nivel lokal me të gjitha institucionet vendore që në punojmë.
 
Gjithashtu, sukseset e arritura në punën e bërë në luftën kundër fenomeneve të trafikimit njerëzor dhe dhunës në familje, Vatra ia dedikon edhe mbështetjes dhe vlerësimit që ajo ka nga donatorë kombëtar e ndërkombëtar siç janë: Ambasada Amerikane, USAID, Ambasada Britanike, Komisioni Europian, OSBE, IOM, The Sigrid Rausing TRUST, Ndihma e Kishës Norvegjeze, Fondacioni Kvinna Till Kvinna, SIDA, Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë SOROS, Agjensia e Zhvillimit Austriak (ADA), etj.
 
Dokumentari "Vatra-15 Vjet arritje dhe sfida në veprimet kundër trafikimit njerëzor në Shqipëri, financuar nga the Austrian Development Cooperation
 

 

  
Të Rejat
Për të rejat më të fundit ju lutem vizitoni faqen tonë të Facebook në linkun: QendraPsikoSocialeVatra

Qendra Psiko-Sociale "Vatra" 2008. Të gjitha të drejtat e rezervuara.