vatralogo
Home Përshtypje Indeksi Kontakto
English
Rreth nesh Struktura Projektet Botime Partnerët dhe Donatorët Të rejat Foto Galeri Çmime dhe mirënjohje
partner
 
 
contact
 Na Kontaktoni
ADRESA

Qendra Psiko - Sociale "Vatra"

Rruga Nermin Vlora Falaski,
Nd.1, H 11, Ap 8. 9402
Vlore Shqiperi

 

 
TEL / FAX
+355 33 22 40 78
+ 355 69 88 84 613 (24 orë)
 
E-MAIL

info@qendravatra.org.al

 
Get the Flash Player to see this rotator.
Qendra Psiko-Sociale "Vatra" është një organizatë shqiptare jofitimprurëse, e cila ofron shërbime dhe ekspertizë për parandalimin e dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit dhe dhunës në familje e shoqëri.
Qendra Psiko-Sociale "Vatra" ka filluar aktivitetin e saj si institucion qysh prej vitit 1999 .
 
Qendra Psiko-Sociale "Vatra" ka si mision të saj : parandalimin e trafikimit të qënieve njerëzore dhe dhunës në shoqëri, mbrojtjen dhe përfshirjen sociale të viktimave të këtyre fenomeneve nëpërmjet programeve të informimit, edukimit, advokimit dhe shërbimeve sociale rezidenciale dhe komunitare. Grupet e synuara të mbështetura nga Qendra Psiko-Sociale "Vatra" përfshijnë shtresat në nevojë, veçanërisht gratë, vajzat, të rinjtë dhe fëmijët.
 
Për planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve të saj Qendra Psiko - Sociale "Vatra" udhëhiqet dhe bën përpjekje për:
  • përmbushjen e linjave të strategjive dhe planeve kombëtare të veprimit për luftën kundër trafikimit të qënieve njerëzore, strategjive kombëtare kundër dhunës me bazë gjinore.
  • Zbatimin e detyrimeve si anëtare e Autoritetit Kombëtar Përgjegjës Antitrafikim (me rotacion), anëtare nënshkruese e Mekanizmit Kombëtar Referimit të viktimave/ viktimave të mundshme të Trafikimit anëtare e Mekanizmit Lokal Kundër Dhunës në disa qarqe, kryesisht të Shqipërisë së Jugut.
 
Në mbështetje të veprimtarisë së saj Vatra bashkëpunon ngushtësisht me institucionet përgjegjëse dhe organizata aktive në fushën e mbrojtjes së viktimave të trafikimit, viktimave të dhunës dhe abuzimit.
Vatra është anëtare e disa rrjeteve e koalicioneve të rëndësishme kombëtare e ndërkombëtare si: Koalicioni Kombëtar I StrehëzaveAntitrafikim (KKSAT), Rrjeti Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (AwEN), Bashkë për Kujdesin Tërësor të Fëmijëve (BKTF, Koalicioni "Drejtësi për të Gjithë" (KDGJ), Rrjeti ARIADNE Greqi, Lëvizja Netzkraft, Lëvizja "End Slavery Now", USA Washington DC etj.
 
Gjatë këtyre viteve për punën dhe arritjet në fushat ku operon Vatra është nderuar me cmime kombëtare e nderkombëtare nga: Antislavery International (2003), Departamenti Amerikan i Shtetit (2009 dhe 2010), Ministria e Jashtme Shqiptare (2010), CARITAS Shqipëri (2006), Bashkia Vlorë (2014), OSBE (2015).
 
Sukseset e arritura në punën e bërë në luftën kundër fenomeneve të trafikimit njerëzor dhe dhunës, Vatra ia dedikon edhe mbështetjes dhe vlerësimit që ajo ka nga donator kombëtar e ndërkombëtar siç janë: Ambasada Amerikane, Ministria e Jashtme Norvegjeze, Ambasada Norvegjeze Prishtinë, USAID, Ambasada Britanike, OSBE, IOM, The Sigrid Rausing TRUST, Fondacioni Kvinna Till Kvinna, Agjensia e Zhvillimit Suedez SIDA, Fondacionii Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë SOROS, Agjensia e Zhvillimit Austriak (ADA), UN Voluntary TRUST Fund, CIES Itali, Fondacioni King Baudouin, Belgjikë, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë (sot Ministria e Shëndetit dhe Mbrojtjes Sociale), Këshilli i Qarkut Vlorë, Bashkia Vlorë etj.
 
Video informuese mbi dhunën me bazë gjinore
Video informuese mbi trafikimin e qenieve njerezore realizuar nga Qendra Psiko-Sociale Vatra!
20 vjet së bashku për një shoqëri pa shfrytëzim, dhunë dhe diskriminim!

 

"Vatra" Center photo collage during the years

 

Dokumentari "Vatra-15 Vjet arritje dhe sfida në veprimet kundër trafikimit njerëzor në Shqipëri, financuar nga the Austrian Development Cooperation

 

Sherbimet per Viktimat e Trafikimit te ofruara nga Qendra Vatra

 

  
Të Rejat
Për të rejat më të fundit ju lutem vizitoni faqen tonë të Facebook në linkun: QendraPsikoSocialeVatra

Qendra Psiko-Sociale "Vatra" 2008. Të gjitha të drejtat e rezervuara.